Elektrownia Szczytowo-Pompowa

czyli sposób na magazynowanie energii. Aktualnie na świecie coraz więcej energii elektrycznej wytwarzane jest ze źródeł odnawialnych. Jednak źródła te, takie jak turbiny wiatrowe, wodne, panele fotowoltaiczne nie są źródłami, które dostarczają energię cały czas. Na przykład podczas suszy poziom wód opada nie pozwalając na ciągłą pracę turbin wodnych, wiatr czasem wieje, a czasem nie, słońce świeci zazwyczaj w ciągu … więcej