Budujesz, remontujesz? Dowiedz się jak wybrać dobrego elektryka.Wybór dobrego wykonawcy w aktualnych realiach jest bardzo trudny, chociaż ofert możecie otrzymać całkiem sporo.
Postaramy się podpowiedzieć jakich praktyk unikać, na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawców branży elektrycznej.

1. Uprawnienia elektryczne:

Każdy elektryk wykonujący instalację elektryczną powinien posiadać odpowiednie uprawnienia w zakresie montażu instalacji do 1kV.
Są to uprawnienia eksploatacyjne, określane jako „E” – wyraźnie widoczne w dokumencie.
Do wykonania obowiązkowych pomiarów odbiorczych wykonanej instalacji, elektryk powinien posiadać uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru,
oznaczone na dokumencie literą „D” – o pomiarach dowiecie się z późniejszej części artykułu.

Inwestor ma prawo poprosić elektryka o okazanie posiadanych uprawnień.


przykłady fragmentów książeczek z uprawnieniami elektrycznymi. Widoczne „E1” (eksploatacja) i D1 (dozór)


Warto w nich sprawdzić od kiedy elektryk posiada te uprawnienia, a jeśli powie że dopiero co odnowił (uprawnienia odnawia się co 5 lat), to poprosić o okazanie poprzednich (dobry elektryk będzie je posiadał). Dlaczego jest to ważne?

Na rynku dostępne są jednodniowe kursy, po odbyciu których i zaliczeniu egzaminu otrzymuje się wymagane uprawnienia,
jednak wiedza przyswojona w takich kursach ze względu na krótki czas trwania jest niewystarczająca do poprawnego wykonania instalacji elektrycznej.

Nie chcecie chyba aby instalację elektryczną, która ma służyć przez lata i być bezpieczna, wykonał Wam elektryk krótko po jednodniowym kursie. Coraz częściej pojawiają się tacy fachowcy, bo „co to połączyć kilka kabelków”, poza tym jako tzw. złote rączki wykonują jednocześnie wiele innych prac remontowych (wygoda dla inwestora). Tylko że te kilka kabelków połączone bez wiedzy elektrycznej może stworzyć wiele kłopotów.

2. Doświadczenie

Niejeden fachowiec posiada tzw. „dobry marketing” czyli potrafi roztoczyć przed Wami wizję swojego bogatego doświadczenia,
cudownych instalacji które wykonał itd.
Zazwyczaj bardzo łatwo to zweryfikować prosząc o jakiś kontakt z okolicy i ewentualnie zadzwonić lub odwiedzić i porozmawiać
z takim zadowolonym klientem – jeśli takiego wskaże.
Tak samo jak „Panie mam chody w Energetyce, będzie wszystko załatwione” – nie dajcie się na to nabierać, te czasy już dawno minęły.
Obecnie procedury są maksymalnie uproszczone, a dobry elektryk we wszystkim Wam pomoże i wytłumaczy.

3. Zaliczka panie, zaliczka

Jeśli już na początku rozmowy pada pytanie o zaliczkę, jest to kolejny sygnał aby zapaliła się Wam „czerwona lampka ostrzegawcza”,
gdyż możecie paść ofiarą naciągacza. Pytanie o zaliczkę może paść dopiero w momencie ustalania warunków umowy, którą dla własnego spokoju
powinniście spisać z potencjalnym wykonawcą.

4. Umowa

Nie dajcie się naciągnąć na tłumaczenia wykonawcy, który zacznie kręcić że bez umowy będzie taniej, lepiej, wygodniejsze rozliczanie itd.
Brak umowy z wykonawcą to późniejsze możliwe kłopoty związane z realizacją prac, zmianami kosztorysu itd.

W umowie wśród innych ustaleń powinny być zawarte takie elementy:

– z kim podpisujemy umowę,
– termin realizacji,
– numer uprawnień elektrycznych osoby wykonującej instalację,
– zakres prac objętych umową,
zapis o wykonaniu dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami odbiorczymi instalacji
– cena usługi

Zdarzają się sytuacje, w których potencjalny wykonawca zaoferuje atrakcyjną cenę chcąc złapać klienta, a już w trakcie prac nagle deklaruje
pojawienie się nowych kosztów, zaistnienie nowych okoliczności itd. W konsekwencji oferta staje się już mało atrakcyjna, ale wykonawca dobrze wie
że do częściowo wykonanej instalacji inwestorowi będzie trudno znaleźć nowego wykonawcę i ma go tzw. „w garści”.
Dlatego w umowie ważny jest możliwie szczegółowy zakres prac i cena za ich wykonanie.

UWAGA dla rozpoczynających budowę domu
Współpracę z elektrykiem nawiążcie już na etapie fundamentów, aby dobrze wykonać uziom. Często firmy budowlane wykonują go jako element swoich prac i zdarza się że wykonanie jest nieprawidłowe, lub niekompletne! Ma to kluczowe znaczenie dla późniejszych prac elektrycznych i finalnie właściwej funkcjonalności budynku.

5. Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej

Efektem wykonywania instalacji przez pseudo fachowców są coraz częstsze zlecenia na „wykonanie pomiarów odbiorczych”.
Wynika to z tego, że inwestor dał się naciągnąć na tanie wykonanie instalacji, a gdy przyjdzie czas na wykonanie pomiarów które są potrzebne do zgłoszenia
budynku do odbioru technicznego, wówczas elektryk znika, nie odbiera telefonów lub po prostu zostawia klienta samego z tym problemem.

Uwierzcie że dobry elektryk mocno zastanowi się nad takim zleceniem, ponieważ gdy dochodzi do takiej sytuacji to zazwyczaj po poprzedniku
nie zostaje żadna dokumentacja, co stwarza dla następcy sporo trudności aby stworzyć prawidłową dokumentację z pomiarów.

Pamiętajcie również o tym, że aktualne pomiary są niezbędne w przypadku ubiegania się o ewentualne pieniądze z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia domu, gdyż już na początku padnie pytanie o aktualny protokół pomiarowy.
Zgodnie z przepisami prawa za posiadanie aktualnych pomiarów elektrycznych odpowiada właściciel obiektu.

O ile dane z protokołu pomiarowego większości osób bez wiedzy branżowej nic nie powiedzą, o tyle bardzo ważnym jego elementem
jest łatwa do weryfikacji przez inwestora strona z rysunkiem rzutu kondygnacji z naniesionymi punktami pomiarowymi, których parametry pomiaru
zawarte są w protokole. Bez rysunku protokół jest niewiele warty, gdyż nie ma punktu odniesienia względem wyników pomiarów.
Czyli po prostu nie wiemy np. dla jakiego gniazdka w domu / mieszkaniu jest przypisany dany pomiar.
Żądajcie od wykonawcy pomiarów rysunku jako załącznika (jeśli go nie ma). Dobry elektryk da Wam go od razu z protokołem


6. NIE bądź bohaterem swego domu w przypadku instalacji elektrycznej

Jest w internecie coraz więcej porad jak to sobie wszystko samemu można zrobić, połączyć, usprawnić. Jednak autorzy tych porad nie dadzą żadnej gwarancji
na to że pokazują Wam poprawne wykonanie określonych prac. Zazwyczaj cały ten sukces bycia „bohaterem swego domu” kończy się w momencie wystąpienia awarii, uszkodzenia sprzętu w wyniku źle działającej instalacji, aż do zagrożenia zdrowia i życia domowników.
Pamiętajcie że tylko dobry, doświadczony elektryk dla którego jest to zawód wyuczony w szkole, będzie w stanie wykonać Wam poprawnie działającą instalację elektryczną, a przy okazji możecie skorzystać z jego doświadczenia i podpowiedzi w zakresie jej funkcjonalności. Chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie to również cecha dobrego elektryka.


PODSUMOWUJĄC:

– wybieraj doświadczonego elektryka
– sprawdzaj wymagane uprawnienia elektryczne
– ustal zakres prac, wymagaj bezwzględnie dokumentacji powykonawczej i pomiarów odbiorczych instalacji
– podpisz umowę i zawrzyj w niej wszystkie szczegóły na których Ci zależy

W przypadku problemów w chociaż jednym z tych punktów – podziękuj za ofertę i poszukaj kogoś innego.
Pamiętaj – Twój dom jest na lata, nie oszczędzaj na dobrym elektryku.

Dodaj do zakładek Link.